Bäckvägen

Enhet – Igelkotten

Igelkotten har skogen som granne med gång avstånd till Lillhagsskolan.

Vi har inriktning på vegetarisk mat och använder till största möjliga mån ekologiska råvaror.

Igelkotten är en två språkig enhet där vi talar både svenska och engelska, barnen får genom lek och sång utforska båda språken.

Vi har lång erfarenhet att hantera specialkost i sammanband med allergi.